عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3) اهمیت پژوهش

توزیع مجدد درآمدهاو برقراری و حفظ عدالت از اهداف عمده اقتصادی می باشد ،که اکثر دولتها آن را دنبال می کنند. مالیات ابزاری می باشد که می تواند توزیع مجدد ثروت در جامعه را عادلانه تر کند و از گسترش فاصله طبقاتی میان دهک های مختلف درآمدی جلوگیری نماید.

در همین حال نظام مالیاتی کارآمد می تواند از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری نماید. دولت می تواند از مالیات در جهت دستیابی به اهداف دیگری مانند به حرکت درآوردن چرخهای پیشرفت وتوسعه اقتصادی بهره گیری نماید.

دولت عموما” می تواند با تغییر در نرخ قوانین مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمهایی گردد که مسائل عمومی اقتصاد کشور همچون : کسر بودجه، تورم ،بیکاری، نامتعادل بودن توزیع درآمد، کاهش صادرات غیر نفتی و بسیاری از مسائل دیگر مانند مساله سرمایه گذاری را بهبود ببخشد و شرایط لازم را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم نماید.

یکی از محرکهای اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی ،افزایش سرمایه گذاری در کشورمی باشد که می تواند تخصیص صحیح ومطلوب منابع بین بخشهای مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به کار گیرد. سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم اقتصاد کلان می باشد و به عنوان یکی از عوامل مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری مطرح می باشد. واقعیتی که نمی توان از آن     چشم پوشی نمود ،آن می باشد که احتیاج به نرخ رشد مطلوب ،احتیاج به سرمایه گذاری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهمیت پژوهش به دلیل شناخت نحوه تاثیرپذیری مهمترین اقلام صورتهای مالی         (سرمایه گذاری وتامین مالی)از مالیات می باشد.

در این پژوهش کوشش گردیده تا به مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بر درآمد با تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری  پرداخته گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

در این پژوهش کوشش گردید تابه سوال زیر در ایران پاسخ داده گردد:

آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال1380 با اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهارابطه ای وجود داشته می باشد یا خیر؟

مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید