عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4 مقدمه‏

تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله­ای علمی از پایه­های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می­رود که به وسیله آن کلیه فعالیّت­های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می­شوند. پژوهشگر پس از این که روش پژوهش خود را مشخص نمود و با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده­های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه­های خود جمع­آوری نمود، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره­گیری از تکنیک­های آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها، … سازگاری دارد، داده­های جمع­اوری شده را دسته­بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه­هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده­اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن­ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش پژوهش بیابد. پیوند دادن موضوع پژوهش به رشته­ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه­ای خلاق می باشد، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می­کند که یافتن منابع داده­های موجود، برای مطالعه آن مستلزم خلاقیّت ذهنی محقق می باشد، آرایش و تنظیم داده­ها نیز مستلزم خلاقیّت می باشد. فرآیند تجزیه و تحلیل داده­ها، فرآیندی چند مرحله­ای می باشد که طی آن داده­هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع­آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده­اند؛ اختصار، کدبندی و دسته بندی و … و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل­ها و ارتباط­ها بین این داده­ها به مقصود آزمون فرضیه­ها فراهم آید (خاکی، 1387، ص 305 ـ 303).

در این فصل نیز به توصیف داه­های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیّات خواهیم پرداخت.

2 ـ 4شاخص­های توصیفی متغیرها

به مقصود شناخت بهتر ماهیت جامعه­ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده­های آماری، لازم می باشد این داده­ها توصیف گردد. هم­چنین توصیف آماری داده­ها، گاهی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن­ها و پایه­ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی می باشد که در پژوهش به کار می­رود. (خورشیدی و قریشی، 1381 ، ص254)2.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس قبل از این که به آزمون فرضیه­های پژوهش پرداخته گردد، متغیرهای پژوهش به صورت اختصار در جداول شماره (1ـ4) و (2ـ4) مورد مطالعه قرار می­گیرد. این جداول حاوی
شاخص­هایی برای توصیف متغیرهای پژوهش در دو مقطع زمانی A (سال ورود به بازار سرمایه) و B (یک سال پس از ورود به بازار سرمایه) می­باشد. این شاخص­ها شامل شاخص­های مرکزی، شاخص­های پراکندگی و شاخص­های شکل توزیع می باشد. خاطر نشان می گردد که به دلیل وجود داده­های پرت که فاصله زیادی از خط رگرسیون داشتند (بیش از 3 انحراف معیار ) و احتمال مخدوش شدن نتایج پژوهش، این داده­ها برای دو متغیر مستقل و وابسته حذف شدند تا شاهد نتایج بهتر و مناسب­تری باشیم. هم­چنین داده­های متناظر، در سایر متغیرهای کنترل برای آزمون فرضیه­های پژوهش حذف شده­اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا خطای پیش­بینی سود هر سهم بر بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در سال ورود به بورس تأثیر می­گذارد؟
  • آیا این تأثیر با گذشت یک سال از ورود شرکت­ها به بورس همچنان هست یا تغییر می­کند؟و در صورت تغییر ناشی از چه عواملی می باشد؟

مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری